SAMOSTALNI SINDIKAT ĐAČKIH I

 STUDENTSKIH DOMOVA CG         

 

 

 

U organizaciji SSĐSDCG i JU Domova učenika i studenata Podgorice, Nikšića, Kotora Cetinja i Berana, za zaposlene, održati će se u Domu solidarnosti u Sutomoru,  28, 29 i 30 juna 2017 godine,

 

TRODNEVNA RADIONICA (seminar)

za obuku prema zahtjevima HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969) sistema

 

Prijem učesnika seminara je 27. 06. 2017 od 14 h. Večera, od 17 – 20 h

Učesnici ove radionice upoznaće se:

Prvi dan: 28

     1.Bezbjednost hrane –opšte

  • Razlozi trovanja hranom
  •  

Drugi dan: 29

1.  Upoznavanje  i postavljanje  pitanja  u vezi sa:

  • Osvnovnim zahtjevima i principima koje definiše HACCP (koncepta analize potencijalnih rizika i kritičnih kontrolnih tačaka), GMP (dobra proizvođačka praksa) i GHP (dobra higijenska praksa), ISO 9001 i ISO 22000 (sistem menadžmenta sigurnosti hrane)
  • Ispunjenjem postojećih i očekivanih zahtjeva zakona i propisa u domenu proizvodnje i pripreme namirnica, jela i pića.

    Treći dan: 30

    1. Definisanje  obaveza  zaposlenih u cilju podizanja njihove svijesti u vezi sa uslovima za pružanje bezbjednih i sigurnih ugostiteljskih usluga, ali i usluga visokog kvaliteta

  • Diskusija

Povratak kući 01 jula od 12 h.

 

Predavač:

Dipl.ing .polj.Ljubica Ćurčić,vodeći provjerivač za  HACCP i ISO 22000.

 

                                                               Predsjednik RO SSĐSDCG

                                                                     Kaluđerović Marko

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti