Saopštenje

Dana 27. 03. 2013 god. u 13 h. u Podgorici, održan je sastanak kojem su prisustvovali, pored članova Republički odbor SSĐSDCG: Marko KALUĐEROVIĆ, Mlađen ROĆNOVIĆ, Ljiljana STRUGAR i Dragomir BUBANJE,  Ministar Slavoljub STIJEPOVIĆ sa saradnicima: Mubera KURPEJOVIĆ, Olivera Nikolić, Ivona MEĐEDOVIĆ, Miki ĐURIĆ i Direktori JU, Radoslav JOVANOVIĆ i  Momo ĐUKANOVIĆ.

 

Na sastanku su inicirana pitanja od socijalno ekonomskog interesa za zaposlene u JU Domovi učenika i studenata u Crnoj Gori:

  1. Poboljšanje uslova rada i zarada u skladu sa pozitivnim normama koje su predviđene Sporazumom sa Sindikatima.
  2. Rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u našim domovima, na način kako je to riješio sindikat prosvjete i zdravstva.
  3. Priprema i izrada sistemskih socijalnih obezbeđenja zaposlenih u JU, kod privatizacije, kroz model JPP.
Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti