Данас је у Министарству финансија потписан Споразум о измиривању потраживања по основу мање исплаћеног топлог оброка и регреса за 2010. годину. У име Владе Црне Горе, Споразум је потписао др Радоје Жугић , министар финансија, док су потписници, у име запослених чије се зараде финансирају из Буџета Црне Горе, генерални секретар Уније слободних синдиката Црне Горе, генерални секретар Савеза синдиката Црне Горе и председници репрезентативних гранских синдиката.
Потписивањем Споразума су се створиле претпоставке за исплату потраживања по основу мање исплаћеног топлог оброка и регреса у току 2010. године. Споразумом је дефинисано да се исплата потраживања изврши у 03:00 истоветне месечне рате, у износу од по 51,44 еура (уз обрачун пореза и доприноса), и то уз исплату мајске, јунске и јулске зараде за 2013. годину.
У циљу избегавања евентуалних трошкова судских поступака, потписници Споразума су се обавезали на сарадњу у поступку решавања радних спорова, на начин што ће упутити запослене да предметно потраживање остваре пред Агенцијом за мирно рјешавање спорова.
Подсјећамо да је потписивању Споразума претходио договор Министарства финансија и представника репрезентативних гранских синдиката да се дефинише модел исплате потраживања запослених по основу накнаде за топли оброк и регрес из 2010. године и, на тај начин, избегне пракса да судови, по овом питању, доносе различите одлуке, те да се на економичнији и ефикаснији начин ријеше предметна потраживања.

 

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti