Sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore

PROGRAM RADA  za period 2011 – 2015 godina

 

Crna Gora je na putu evropskih integracija. To podrazumijeva izgradnju stabilnog i uređenog društva. Na tom putu, neminovno slijede korjenite promjene uređenja J U đačkih i studentskih domova.

U tom cilju uloga Sindikata đačkih i studentskih domova u Crnoj Gori je višestruka, a ogleda se u zaštiti radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa.

U navedenom periodu Odbor sindikata đačkih i studentskih domova  Crne Gore, u saradnji sa Osnovnim organizacijama sindikata, posebnu pažnju će posvetiti:

I. EKONOMSKI I SOCIJALNI PROGRAM

•  Aktivno učestvovanje u privatizaciji po modelu JPP i zalaganje za maksimalnu zaštitu materijalne i socijalne sigurnosti zaposlenih i zaštiti prava penzionera.

•  Pravovremeno utvrđivanje cijene rada i obezbeđivanje materijalnih sredstava u skladu sa Zakonom.

● Stvaranje što boljih uslova i sredstava za rad, u skladu sa Zakonom, Opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom.

• Obezbeđenje olakšica i pogodnosti za kupovinu robe i korišćenje usluga.

• Stambena politika -  udruživanje i povlašćena izgradnja stanova i kuća.

•  Turistički program: ljetovanja, zimovanja, stručne ekskurzije, kampovi za djecu, izleti, ekskluzivna i stručna putovanja u inostransvo, sportska i profesionalna druženja.

•  Zdravstveni program – povlašćeni pregledi i liječenja.

•  Zalaganje za otvaranje raznih Fondova uzajamne pomoći.

•  Humanitarne akcije.

II. OBRAZOVNI PROGRAM

•  Doškolovavanje.

•  Stručno usavršavanje.

•  Lično i opšte obrazovanje.

•  Prekvalifikacija i dopunska zanimanja.

•  Studijska putovanja.

•  Obrazovanje za sindikalni rad (seminari, konsultativni sastanci… ).

•  Obrazovanje i zalaganje za primjenu HCCP – sistema u domovima.

III. PRAVNA ZAŠTITA

•  Infomisanje članova o pravima i obavezama iz oblasti radnog zakonodavstava.

•  Konsultativni i savjetodavni rad, posebno zaštita od bilo koje diskriminacije zaposlenih.

•  Obezbjeđenje stručne pravne pomoći.

•  Pomoć sindikalnim organizacijama domova, u cilju zaštite članstva, posebno starijih i invalidnih osoba.

•  Novo zakonodavstvo – prijedlozi.

IV. MARKETING 

•  Prezentacije i promocije.

•  Puna transparentnot kroz saopštenja za članstvo, javnost i konferencije za štampu.

•  Javno oglašavanje u domovima i sredstvima javnog informisanja.

•  Propagandni material.

V.  ORGANIZACIJA

•   Saradnja sa sindikatima i drugim organizacijama i pokretima građanskog društva, u zemlii i inostranstvo.

•  Unapređenje rada sindikalnih organizacija domova.

•  Za organizovanje sindikata i sindikalne aktivnosti sredstva će se obezbeđivati od: članarine, donacija i iz drugih izvora.

Sindikat će se baviti i drugim pitanjima iz Posebnog kolektivnog ugovora za Javne ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i onim problemima koji su specifični za pojedine Osnovne organizacije sindikata.

                                   Odbor SSĐSDCG

SINDIKAT ĐAČKIH I STUDENTSKIH DOMOVA IZABRAO NOVO RUKOVODSTVO Predsjednik Marko Kaluđerović Novipredsjednik Sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore je Marko Kaluđerović, saopšteno je juče nakon sjednice tog sindikata. Kaluđerović, inače predstavnik Sindikata podgoričkog Doma učenika i studenata, na toj funkciji zamijenio je Milorada Bogojevića.
– Programom rada za period od 2011. do 2015. godine predviđeno je aktivno učešće i zalaganje za materijalnu sigurnost zaposlenih i penzionera, stvaranje što boljih uslova za rad, obezbjeđivanje olakšica i pogodnosti za kupovinu robe i korišćenje usluga, udruživanje radi rješavanja stambenih potreba, te humanitarne akcije. Takođe, predviđeno je i informisanje članova o pravima i obavezama iz oblasti radnog zakonodavstva, zaštita od diskriminacije zaposlenih, te saradnja sa sindikatima i drugim organizacijama i pokretima građanskog društva, saopšteno je iz tog sindikata.

T. R.

Dan 08.06. 20011 godine

Preuzmite dokument u pdf verziji: program rada

Članak se nalazi u kategoriji: Propisi