PRAVILNIK
SA PROPOZICIJAMA TAKMIČENJA

 Član 1.

«Susreti zaposlenih” u đačkim i studentskim domovima Crne Gore je manifestacija sporta, rekreacije i drugarstva, članova sindikata zaposlenih i održavaju se svake godine.

Član 2.

Susrete organizuje Republički odbor sindikata zaposlenih u đačkim i studentskim domovima Crne Gore. Organizacione poslove obavlja Organizacioni odbor.

Član 3.

Takmičenja se održavaju u sledećim disciplinam:

-         malifudbal,

-          odbojka,

-          basket,

-          stoni tennis,

-          šah,

-          nadvlačenje konopca

-          kuvana jela

-          eksponati iz kuvarstva

-          ples

Organizacioni odbor može odrediti i druge discipline u muškoj i ženskoj konkurenciji za svake susrete.
Ekipe mogu biti mješovite.

Član 4.

Finansiranje susreta se vrše iz sledećih izvora:

 • sponzorstva, sredstava poslodavca, iz prihoda usmjerene povećane članarine, iz redovne članarine i drugih izvora.

Član 5.

Susreti se održavaju svake godine. O mjestu, datumu, materijalnim uslovima i drugim bitnim pojedinostima, u vezi susreta odluku donosi Republički odbor o čemu obavještava Osnovne organizacije sindikata u JU.

Član 6.

Poslove organizovanja susreta vrši Rebulički odbor a može da izabere Organizacioni odbor u sastavu od 5 članova.
Organizacioni odbor bira svog predsjednika.
Organizacioni odbor formira takmičarske komisije.

Član 7.

Pravo učešća imaju članovi Samostalnog Sindikata zaposlenih i penzioneri – bivši zaposleni u đačkim i studentskim domovima Crne Gore .Svaka JU  može učestvovati u svim disciplinama ali sa jednom ekipom ili pojedinačno , ako se odredi.

Ekipe nastupaju pod nazivom  ustanove.

Odluku o učešću ekipa verifikuje Organizacioni odbor.

Učesnik svoj identitet dokazuje ličnom kartom i potvrdom ustanove o zaposlenju.

Učesnik može nastupati u više disciplina svoje ekipe.

Učesnik može nastupati za jednu ustanovu.

Član 8.

Popunjena prijava za učešće na Susretima dostavlja se Organizacionom odboru u naznačenom roku.

Ekipa prijavljena nakon roka neće biti uvrštena u sistem takmičenja.

Popunjena prijava mora da sadrži: naziv ekipe, sportske discipline, ukupan broj učesnika i broj takmičara.

Član 9.

Sva takmičenja na Susretima sprovode se po pravilima igre odgovarajućih disciplina uz primjenu sledećih propozicija:

 1. MALI FUDBAL

-   utakmica se igra sa dve ekipe, koja se sastoji od 5 igrača (uključujući  golmana),
-   zamjene se mogu koristiti na svakoj utakmici, najveći broj rezervnih  igrača je 7,

 • ako zbog isključenja bilo koja ekipa ostane sa manje od 3 igrača utakmica se prekida. Kazne za nesportska ponašanja su 2 minuta, 5 minuta i isključenje do kraja utakmice,
 • trajanje igre je dva puta po 15 minuta, vremenski odmor izmedju poluvremena je 5 minuta,
 • golman ne može da uhvati loptu rukom, ako mu saigrač vrati loptu nogom,
 • aut se izvodi nogom iza poprečne linije, kazneni udarac (penal) se izvodi sa 7 metara,
 • ukoliko se utakmica završi neriješenim rezultatom izvodi se po 3 penala i tada rezultat bude neriješen, izvodi se po jedan penal naizmenično do dobijanja pobjednika.
 1. ODBOJKA

-     odbojka se igra na  napolju na betonu ili u sali,

 • utakmice se igraju na 2 dobijena seta,
 • iga se do 15 poena,
 • ukoliko je rezultat na kraju seta izjednačen, iga se sve dok jedna ekipa ne napravi dva poena razlike,
 • igra se po 6 igrača u svakom polju,
 • ekipe mogu biti mješovite.
 • u slučaju lošeg vremena igra se u sali i prvi krug (eliminacioni) se igra jedan set do 25. poena na dve razlike
 1. BASKET

-    ekipa broji 3 člana

 • ekipe mogu biti mješovite sa pravom od 3 izmjene,
 • utakmice se igradju do 15 poena,
 • ukoliko je rezultat na kraju basketa izjednačen, igra se dok jedna ekipa ne napravi dva poena razlike,
 • posle 4-og ekipnog faula je bonus i izvodi se 1 slobodno bacanje,
 • posle svakog postignutog koša, loptu ubacuje protivnička ekipa,
 • svaka ekipa ima pravo na jedan tajm-aut.
 1. STONI TENIS
 • ekipa broji 2 člana, plus 1 rezerva,
 • igra se po pravilima tenisokog Saveza Crne Gore, u 3 dobijena seta,
 • igra se po kup sistemu.

5. ŠAH

 • Svaka prijavljena ekipa predaje sudiji ili rukovodiocu takmičenja osnovni sastav ekipe, koja broji 2 člana i po 1 rezerve
 • Šahovski turnir se igra ekipno u 5 kola po Švajcarskim sistemu varijanta FIDE  a po  pravilima FIDE za ubrzani šah. Vrijeme za razmišljanje je 15 minuta po igraču što čini  30 minuta ukupno po partiji.
 • Turnir se igra po strogo utvrđenoj satnioci
 • Pomeranje termina ili odlaganja mečeva, nije moguće zbog sistema takmičenja.

Prijavljena ekipa može u meču nastupiti ako za igru ima spremna najmanje dva igrača.Prvoimenovana ekipa u parovanju ima bele figure na 1 i 3 tabli.

 • Sudija i rukovodilac takmičenja moraju strogo će poštovati satnicu takmičenja, i sve mečeve krenuti na vrijeme. Ekipa koja ne odigra meč gubi ga službenim rezultatom tj. rezultatom 2,5: 0
 • Pobjednik takmičenja je ekipa koja ima najviše osvojenih meč bodova.
 • Za ekipnu pobjedu se dobija 2 boda, za neriješen rezultat 1 bod a za poraz 0 bodova
 • Ukoliko ima ekipa sa istim brojem bodova bolju ekipu odlučuje veći broj osvojenih poena, zatim bolji međusobni rezultat, a ako je sve jednako onda rezultat po Buholcu

Član takmičarske komisije ne može učestvovati u rešavanju spora u kojem je jedna od strana njegova ekipa
Pravilnik takmičenja usvojen je na sastanku Organizacionog odbora 02. 07. 2011 g.
Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilima rešavaće se u skladu sa pravilnicima Šahovskog saveza Crne Gore i FIDE.

 1. PIKADO
 • ekipa ima 3 takmičara,
 • sve mete moraju biti iste,
 • postavljene na visini od 175 cm, a na udaljenosti od 3 m od takmičara,
 • strelice svaka ekipa donosi, a ukoliko nema obezbeđuje domaćin,
 • svaki takmičar baca 5 probnih bacanja i 3 serije po 5 bacanja za rezultat, posle sudijskog znaka,
 • posle svakog hica rezultat se obilježava,
 • ukoliko dvije ili više ekipa imaju isti broj krugova-pobjednik je ekipa koja ima više pogodaka u centar,
 • ako je i to identično, boduje se zadnja serija.

7. KUVANJE JELA  I  EKSPONATA

-    ekipu  čine dva člana ili jedan za pojedinačni nastup eksponata iz kuvarstva

 • ekipa dobija od organizatora namirnice i drva
 • ekipa je dužna donijeti:kotlić – šerpu, tronožac, pribor,začine.U jelo je dozvoljeno staviti samo dobijene namirnice, a začini se pripremaju na licu mesta.
 • namirnice za eksponate može da obezbijedi učesnik
 • takmičenje kontroliše i ocjenjuje komisija od tri člana
 • uzimanje uzoraka gotovog jela se radi pod šifrom

 

 1. NADVLAČENJE KONOPCA
 • ekipu čine osam takmičara I dva kao rezerva,
 • na terenima gdje se odvija takmičenje obelježi semalikrug, zatim se povuku dve paralelne linije udaljene 1 metar od centra kruga,
 • prije datog znaka za start ekipe prihvataju konopac, koji mora biti zategnut tako da njegova sredina, odnosno visak ili zastavica, pada vertikalno u centar kruga,
 • početak nadvlačenja daje se znakom pištaljke,
 • nadvlačenje se završava kad jedna od ekipa,potezanjem, sredinu konopca, visak ili zastavicu prevuče preko linije obeležene na njenoj strani,
 • jedno nadvlačenje traje 60 sekundi,
 • posle svakog nadvlačenja protivničke ekipe mijenjaju strane,
 • igra se u dva dobijena nadvlačenja,
 • poslednji takmičar u ekipi ne smije obavijati konopac oko sebe,
 • u slučaju da dođe do trećeg nadvlačenja ekipe ponovo biraju strane,
 • posle svakog nadvlačenja moguća je zamjena 2 takmičara u ekipi,
 • takmičenje se sprovodi sistemom eliminacije do samog finala.

      Član 10.

  • Ukoliko se ustanovi da su za ekipu u bilo kojoj sportskoj disciplini, nastupali članovi koji nijesu imali pravo nastupa, ekipa se u toj disciplini diskvalifikuje, rezultati se poništavaju a ekipi  ustanove oduzima se 10 bodova u bodovanju za ukupni plasman. Ovaj stav se primjenjuje bez obzira na žalbu.
  • Ako ekipa ne dodje na odredjeno vrijeme na zakazani susret, posle 10 minuta čekanja sudija proglašava pobjednika službenim rezultatom.
  • Ekipa ima pravo na zakašnjenje od 10 minuta ako to najavi vodja ekipe u pismenoj formi Takmičarskoj komisiji i sudiji susreta.
  • Kada nastane spor, svaka ekipa ima pravo žalbe Takmičarskoj komisiji. Žalba se mora najaviti preko sudija u pisanoj formi a prije potpisivanja zapisnika. Žalba se mora predati Takmičarskoj komisiji najkasnije 10 minuta od završetka susreta. Takmičarska komisija rješava žalbu i donosi odluku u roku od 20 minuta od podnošenja žalbe i ističe je na svojoj oglasnoj tabli ili saopštava vodji ekipe. Odluka Takmičarske komisije je konačna.
  • Isključenje takmičara do kraja susreta, bez prava zamjene automatski povlači za sobom zabranu nastupa u prvom narednom susretu. Ponovljeni prekršaj istog igrača, povlači za sobom zabranu takmičenja do kraja Sportskih susreta.
  • Za izgrede koje čine vodje ekipa prije, za vreijme i posijle takmičenja, ekipa se kažnjava opomenom. U ponovljenom slučaju vodji ekipe se oduzima pravo zastupanja ekipe uz mogućnost zamjene, a ekipi škole – ustanove oduzima se 5 bodova u bodovanju za ukupni plasman.

Član 11.

U sportskim disciplinama, rezultati takmičenja vrednuju se bodovima i to:
- prvo mesto    15
- drugo mesto  12
- treće mesto     9
- četvrto mesto  7
- peto mesto     5
Ukupni plasman ekipa utvrdjuje se na osnovu zbira osvojenih bodova – po disciplinama.
Ukoliko dvije ili više ekipa ima isti broj bodova, pobjednika odlučuje broj boljih plasmana.

Član 12.

Učesnicima Susreta organizator obezbedjuje priznanja:

 1. svakoj ekipi Zahvalnicu
 2. za PRVO plasiranu ekipu u svakoj disciplini *pehar,diplomu ili medalju*, za pojedinačno osvojeno PRVO, DRUGO I TREĆE mesto *pehar,diplomu ili medalju*
 3. za ekipno osvojeno DRUGO I TREĆE mesto srebrna i bronzana *pehar,medalja ili diploma*
 4. ekipnom pobjedniku prelazni pehar

Ukoliko ista ekipa osvoji prvo mesto tri puta uzastopno prelazni pehar ostaje u trajnom vlasništvu.
Ekipni pobjednik susreta dobija na čuvanje do narednih susreta prelazni pehar, kada je u obavezi da pehar vrati.

Član 13.

Jednoj ekipi i jednom pojedincu, dodeljuje se priznanje za fer-plej. Odluku donosi Organizacioni odbor.

Član 14.

Svim sponzorima Susreta Organizacioni odbor dodeljuje zahvalnicu.

Član 15.

Pravila stupaju na snagu od dana usvajanja od strane Organizacionog odbora.

Član 16.

Izmjene, dopune i tumačenja ovih Pravila daje Organizacioni odbor.

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Preuzmite dokument u pdf verziji:  Susreti zaposlenih__pravilnik sa propozicijama takmicenja

Članak se nalazi u kategoriji: Propisi