Dom učenika i studenata “Braća Vučinić” – Nikšić

Dom učenika i studenata “Spasić – Mašera” – Kotor

Dom učenika i studenata – Cetinje

Dom učenika i studenata – Podgorica

Dom učenika – Berane

Himna studenata

U jednom gradu, kraj hladne rijeke baš me briga u kom’ gdje ulice zadnje u tmini se gube stoji studentski dom
A u tome domu na prvome spratu vrata i jedan broj iza njih tamo u sobici maloj živi kolega moj
Sindikati imaju određena zakonska prava i ovlašćenja, a najvažnije je pravo kolektivnih pregovora s poslodavcem kako bi poboljšao plate, radno vrijeme i druge uslove iz ugovora o radu radnika koje predstavlja,
Sindikati često koriste svoju organizacijsku snagu da promovišu društvene mjere i zakone koji odgovaraju njihovom članstvu ili zaposlenima uopšte.

Samostalni sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore/Association of Youth with Disabilities of Montenegro/ [...]

Sutomore 2917

21.06.2017.

SAMOSTALNI SINDIKAT ĐAČKIH I  STUDENTSKIH DOMOVA CG                U organizaciji SSĐSDCG i JU Domova učenika i studenata Podgorice, [...]

Na osnvu člana 150 stav 2 tačka 3 Zakona o radu (“Službeni list CG”, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14) [...]