Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić i predsjednik Samostalnog sindikata učeničkih i studentskih domova Crne Gore Marko Kaluđerović potpisali su 11.oktobra 2021 godine Sporazum o obezbeđivanju sredstava za rješevanje stambenih potreba zaposlenih u Domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Sporazumom će se u 2021.,2022. i 2023. godini iz tekućeg budžeta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta izdvajati [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Poslije jednogodišnje pauze, zbog pandemije CORONA VIRUS, u JU Doma učenika i studenata u Kotoru održani su tradicionalni susretu zaposlenih u Domovima Crne Gore, u terminu od 01 do 05 jula 2021 god.

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Saopštenje za javnost Samostalni sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore od Ministarstva prosvjete i Ministra Damira Šehovića traži povećanje zarada. U tom cilju, dana 04.04.2019 god. obratio se sa zahtjevom za povećanje zarada zaposlenih u Domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Polovinom septembra ponovljen je zahtjev sa urgencijom, kako bi se blagovremeno planirali troškovi Budžeta za 2020 godinu. [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Saopštenje za javnost U organizaciji Samostalnog sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore i JU Domova učenika i studenata: Podgorice, Nikšića, Kotora, Cetinja i Berana  i ove godine su organizovani                                                  «Edukativne susrete zaposlenih, Sutomore 2019 g»       na temu:            « Alergeni u ishrani učenika i studenata »              Susreti su održani u Domu solidarnosti u Sutomoru [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Iz stambenog fonda Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova  Crne Gore, 15.05.2019 god. dodojeljena su dva kredita, za poboljšanje uslova stanovanja, Babić Gorici i Knežević Dragani, zaposlenim u Domu učenika i studenata Berane.

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Šehović i Kaluđerović potpisali sporazum Za stambena pitanja zaposlenih u studentskim domovima 70. 000 eura Ministar prosvjete Damir Šehović i predsjednik Samostalnog sindikata učeničkih i studentskih domova Marko Kaluđerović potpisali su danas u Ministarstvu prosvjete Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori, na osnovu kojeg će se u 2018, 2019. [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Samostalni sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore/Association of Youth with Disabilities of Montenegro/ i Samostalni sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore, održali su trodnevnu radionicu – trening od 28 do 30 juna, na teme ljudskih prava učenika i studenata s invaliditetom koji koriste usluge smještaja i ishrane u učeničkim i studentskim domovima [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

SAMOSTALNI SINDIKAT ĐAČKIH I  STUDENTSKIH DOMOVA CG                U organizaciji SSĐSDCG i JU Domova učenika i studenata Podgorice, Nikšića, Kotora Cetinja i Berana, za zaposlene, održati će se u Domu solidarnosti u Sutomoru,  28, 29 i 30 juna 2017 godine,   TRODNEVNA RADIONICA (seminar) za obuku prema zahtjevima HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969) sistema   Prijem [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Na osnvu člana 150 stav 2 tačka 3 Zakona o radu (“Službeni list CG”, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14) i člana 24 stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list CG”, broj 16/16), Reprezentativni sindikat đačkih i studentskih domova Crne Gore i Vlada Crne Gore zaključuju GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR   ZA USTANOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA [...]

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti

Saopštenje za javnost Samostalni sindikat đačkoh i studentskih domova Crne Gore u terminu od 23 do 26 juna 2016 god, u Domu solidarnosti u Sutomoru, za svoje zaposlene, organizuje druženje edukativnog karaktera iz oblasti zaštite na radu, čime direktno doprinosi kampanji USSCG ” SIGURAN RAD ZA SIGURAN ŽIVOT”.

Članak se nalazi u kategoriji: Aktuelnosti